StartBengt Forsberg, Enhetschef
Kontaktperson
Publicerad 2017-08-21
Uppdaterad 2023-01-19 11:12

Ärenden

LSS boende 2: Solgatan gruppbostad, Karpgatan 1 gruppbostad och Dalhems servicebostad

Adress: Fredsgatan 23, 733 25 Sala
Telefon: 0224-74 90 11
Fax: 0224-192 98
E-post: bengt.forsberg@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala