StartMattias Falk, Enhetschef
Kontaktperson
Publicerad 2024-01-15
Uppdaterad 2024-01-15 15:24

Ärenden

LSS boende 5: Styrars gruppbostad, Karpgatan 2, vån 1 gruppbostad samt Skräddargränd korttidshem

Adress: Fredsgatan 23, 733 25 Sala
Telefon: 0224-74 90 10
Fax: 0224-192 98
E-post: mattias.falk@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala