StartAvlösarservice i hemmet
Kontaktobjekt
Publicerad 2017-06-20
Uppdaterad 2023-01-19 11:13

Adress: Fredsgatan 23, 733 31 Sala

Telefon: 0224-74 90 69
Telefontider:

Fax: 0224-192 98
E-post: vardomsorg@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Om oss

Du som vårdar en anhörig som har en funktionsnedsättning kan få så kallad avlösarservice. Det innebär att en personal kommer hem till dig och tillfälligt tar över omvårdnaden. Det kostar ingenting.

Vad är avlösarservice?

Avlösarservice i hemmet finns för att föräldrar, anhöriga eller familjehemsföräldrar ska kunna koppla av ibland och kunna uträtta sysslor eller göra aktiviteter utanför hemmet, som till exempel att gå på bio eller teater.

När kan man få avlösning?

Avlösarservice i hemmet kan vara en regelbunden insats eller tillfällig lösning vid akuta behov under hela dygnet.

 

Ansökan

Du ansöker om avlösarservice hos en biståndshandläggare på biståndsenheten, telefon 0224-74 90 69.