StartIda Rubinsson, Enhetschef
Kontaktperson
Publicerad 2021-01-05
Uppdaterad 2023-01-19 11:12

Ärenden

Socialpsykiatri, boende, sysselsättning, ledsagarservice

Adress: Fredsgatan 23, 733 31 Sala
Telefon: 0224-74 97 26
Fax: 0224-192 98
E-post: Ida.Rubinsson@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala