StartLedsagarservice
Kontaktobjekt
Publicerad 2021-03-23
Uppdaterad 2023-01-19 11:13

Adress: Fredsgatan 23, 733 31 Sala
Besökstider:

Telefon: 0224-74 70 00 (växel)
Telefontider:

E-post: Ida.rubinsson@sala.se
Postadress: Fredsgatan 23, 733 31 Sala

Om oss

Ledsagarservice LSS

Vad är Ledsagarservice?

Ledsagarservice är ett stöd som du kan beviljas till att genomföra aktiviteter.

Det innebär att du får stöd att utföra någon form av aktivitet utanför din bostad. Det kan vara regelbundna aktiviteter eller enstaka tillfällen som exempelvis att uträtta ärenden eller göra besök. En ledsagare kommer hem till dig och följer sedan med och hjälper dig att genomföra aktiviteten.

Vem kan få Ledsagarservice?

Ledsagarservice är ett biståndsprövat stöd.

Det innebär att du ansöker om ledsagarservice hos kommunen. En handläggare utreder ditt behov av stöd och beslutar om du är berättigad till hjälpen. Ansökan prövas utifrån lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 

Hur går Ledsagning till?

I utredningen av ditt behov bestäms hur många timmar per månad som behövs och för vilken aktivitet. 

När man beviljas ledsagarservice och fått en ledsagare så bestämmer ni tillsammans när aktiviteterna ska genomföras.

Vad kostar det?

Insatsen är kostnadsfri, men du står själv för dina och din ledsagares omkostnader i samband med aktiviteter, så som resor och inträdesbiljetter.