StartJohanna Halén, Enhetschef
Kontaktperson
Publicerad 2021-03-16
Uppdaterad 2023-01-19 11:12

Ärenden

LSS boende 3: Karpgatan 2 vån 3 gruppbostad och personliga assistenter

Adress: Fredsgatan 23, 733 25 Sala
Telefon: 0224-74 90 29
Fax: 0224-192 98
E-post: Johanna.Halen@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala