StartAnneli L Sundin, Verksamhetschef
Kontaktperson
Publicerad 2020-03-02
Uppdaterad 2023-01-19 11:12

Ärenden

Funktionsnedsättning, LSS-boenden, Daglig verksamhet, personliga assistenter, socialpsykiatri, ESF-projekt

Adress: Fredsgatan 23, 733 31 Sala
Telefon: 0224-74 90 08
Fax: 0224-192 98
E-post: anneli.l.sundin@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala