StartEva-Lotta Holmberg, Enhetschef
Kontaktperson
Publicerad 2021-07-27
Uppdaterad 2023-01-19 11:12

Ärenden

Myndighetsutövning Barn och ungdom, öppenvård och förebyggande verksamheter

Adress: Fredsgatan 23, 733 31 Sala
Telefon: 0224-74 96 29
Fax: 010-151 43 55
E-post: Eva-Lotta.Holmberg@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala