StartGröna Villan Öppenvårdsmottagning Stöd och Behandling
Kontaktobjekt
Publicerad 2017-09-12
Uppdaterad 2023-03-06 12:39

Adress: Lasarettsgatan 6, 733 38 Sala
Besökstider: Efter överenskommelse

Telefon: 0224-74 97 10
Telefontider:

Du når oss även på telefonnummer 0224- 74 97 13 eller 74 97 15

Fax: 0224-74 97 14
E-post: oppenvardsmottagningen@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Om oss

Gröna Villan Öppenvårdsmottagningen Stöd och behandling erbjuder professionell hjälp/stöd till dig som är över 18 år och som är skriven i Sala kommun.

Vem kan få hjälp på Öppenvårdsmottagning Stöd och Behandling?

Vi vänder oss till personer som har frågor eller oro för sitt användande av alkohol, narkotika, läkemedel eller spel och som vill ha hjälp att förändra sin situation.

Vi har även stödjande samtal gällande våld i nära relation.

Anhöriga, vänner, arbetskollegor eller andra som påverkas är också välkomna att ringa för rådgivning och stöd.

Vi vill gärna arbeta förebyggande och välkomnar en kontakt redan när man känner en oro.

Du kommer antingen i kontakt med oss direkt där du kan få råd och stöd med ett begränsat antal samtal eller så kommer du i kontakt med oss via myndighet vuxen då man kan få ett behovsprövat beslut på flertalet samtal hos oss.

Du är välkommen från 18 år. 

Vad erbjuder Öppenvårdsmottagning Stöd och Behandling?

  • Råd, stöd och behandling för problem med alkohol, narkotika, läkemedel eller spel.
  • Stödsamtal baserade på MI, MET, HAP, Återfallsprevention och 12-steg
  • Anhörigstöd 
  • 12-stegsinspirera/KBT Behandlingsgrupp 
  • Workshops om missbruk och beroende för arbetsgrupper. Vi besöker kostnadsfritt arbetsplatser som lyder under Sala kommun. Vi funderar och diskuterar tillsammans kring missbruk och beroende.

Hur tar jag kontakt med Öppenvårdsmottagning Stöd och Behandling?

Vi vill att det ska vara enkelt att nå oss.

Den personal du möter på mottagningen har tystnadsplikt.

Personalen finns på plats alla vardagar mellan kl. 8.00-16.00 för enklare rådgivning och tidsbokning per telefon.

0224-74 97 13
0224-74 97 15

PS: Vi finns även på Facebook! Sök efter ”Öppenvårdsmottagning Stöd och Behandling”.

Bild

Fasadbild: Öppenvårdsmottagningen Kedjan

Relaterade tjänster

Relaterade kategorier