StartÖppenvårdsmottagning Stöd och Behandling
Självservice
Publicerad 2024-04-23
Uppdaterad 2024-04-23 10:34

Öppenvården Stöd och behandling kan erbjuda flera insatser för att hjälpa dig och ditt behov.

För mer information kan du läsa vidare här. 

 

 

Om tjänsten

Öppenvårdsmottagningen Stöd och behandling erbjuder professionell hjälp/stöd till dig som är över 18 år och som är skriven i Sala kommun. 

Du hittar öppenvården på Gröna Villan i Sala. 

Vem kan få hjälp på Öppenvårdsmottagning Stöd och Behandling?

Vi vänder oss till personer som har frågor eller oro för sitt användande av alkohol, narkotika, läkemedel eller spel och som vill ha hjälp att förändra sin situation.

Vi har även stödjande samtal gällande våld i nära relation.

Anhöriga, vänner, arbetskollegor eller andra som påverkas är också välkomna att ringa för rådgivning och stöd.

Vi vill gärna arbeta förebyggande och välkomnar en kontakt redan när man känner en oro.

Du kommer antingen i kontakt med oss direkt där du kan få råd och stöd med ett begränsat antal samtal eller så kommer du i kontakt med oss via Vuxenenheten där man kan få ett behovsprövat beslut på flertalet samtal hos oss.

Du är välkommen från 18 år. 

Vad erbjuder Öppenvårdsmottagning Stöd och Behandling?

  • Råd, stöd och behandling för problem med alkohol, narkotika, läkemedel eller spel.
  • Stödsamtal baserade på MI, MET, HAP, Återfallsprevention och KBT.
  • Anhörigstöd.
  • Stödsamtal för våldsutsatta.
  • Stödsamtal för våldsutövare.

Träffpunkten

Den personal du möter på mottagningen har tystnadsplikt.

Öppenvården erbjuder även Träffpunkten som är en mötesplats för dig med missbruks-problematik och/eller psykiska funktionsvariationer. 

Till Träffpunkten kan man komma oanmäld och när du kommer till oss får du inte vara påverkad av alkohol eller andra droger.

Träffpunkten är öppen tisdagar och torsdagar mellan kl. 12.00 - 13.00.

Relaterade kategorier