Kontaktobjekt
Publicerad 2023-01-01
Uppdaterad 2023-08-11 11:19

Adress: Stora torget 1, 733 30 Sala
Besökstider:

Telefon: 0224-74 70 00
Telefontider:

Fax: 0224-77 44 6
E-post: skolkontoret@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 SALA

Om oss

Skolnämnden har 7 ledamöter och 7 ersättare.

Skolnämndens presidium

Ordförande: Anders Wigelsbo (C)
Förste vice ordförande: Per-Olov Rapp (S)
Andre vice ordförande: Tryggve Lindman (SD)

Förtroendemannaregistret

Register över nämndens samtliga förtroendevalda ledamöter och ersättare. Innehåller kontaktinformation och uppgifter om aktuella politiska förtroendeuppdrag i Sala kommun.

Skolnämndens ansvar

Skolnämnden ansvarar för kommunens uppgifter och ärenden som avser skolväsendet enligt skollagen (2010:800), gällande skolförfattningar och förordningar, förutom de uppgifter och ärenden som kommunstyrelsen svarar för. Skolnämnden är vårdgivare för elevhälsan.

Inom skolnämndens ansvarsområde ligger:

  • förskola, pedagogisk omsorg samt fritidshem,
  • förskoleklass
  • grundskola och anpassad grundskola
  • gymnasieskola och anpassad gymnasieskola
  • fritidsklubb
  • kommunal vuxenutbildning.