StartTryggve Lindman (SD), andre vice ordförande
Kontaktperson
Publicerad 2023-01-01
Uppdaterad 2023-11-09 13:14

Ärenden

Andre vice ordförande i skolnämnden. Ledamot i kommunfullmäktige. Ledamot i kommunstyrelsen. Ombud i Västmanlands kommuners förbundsmöten.

Adress:
Telefon: 0224-74 70 00
Fax: 0224-77 44 6
E-post: tryggve.lindman@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala