StartBiståndsenheten
Kontaktobjekt
Publicerad 2017-08-28
Uppdaterad 2024-02-09 10:22

Adress: Fredsgatan 23, 733 31 Sala
Besökstider: Om du vill träffa en biståndshandläggare - ring mottagningstelefon och boka tid.

Telefon: 0224-74 90 69 (Mottagningstelefon)
Telefontider:

Biståndshandläggarna har individuella telefontider måndag - fredag kl. 08:30-09:30.

Fax: 0224-74 96 07
E-post: VOO-BistandsenhetenSol@sala.se; VOO-BistandsenhetenLSS@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Om oss

När du behöver hemtjänst eller annat stöd kan du kontakta biståndsenhetens handläggare som kan hjälpa dig med information om vilka möjligheter till stöd som finns. Det vanligaste är att biståndshandläggaren besöker dig hemma. Det är biståndshandläggaren som utreder behoven samt fattar beslut om stöd enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Biståndsenheten

Om du vill nå Biståndsenheten inom Vård- och Omsorg ring mottagningstelefonnumret: Telefon: 0224-74 90 69.

Det går fortfarande att nå ordinarie handläggare, men om handläggaren inte finns tillgänglig kopplas du vidare till Kontaktcenter.

Riktlinjer för biståndsbedömning 

Här kan du läsa Riktlinjer för bedömning av insatser enligt Socialtjänstlagen (2001:453) för äldre och funktionshindrade.

Indelning efter födelsedag

Biståndshandläggarna hade tidigare ansvar för varsitt geografiskt område i Sala. Men sedan 2021 är fördelningen av ärenden istället baserat på vilken dag i månaden den sökande är född.

Detta förändrar inte de insatser du är beviljad, och du behöver inte kontakta din nya handläggare om du inte har några frågor kring dina insatser.