StartBiståndsenheten
Kontaktobjekt

Biståndsenheten

Publicerad 2017-08-28
Uppdaterad 2020-10-15 08:43

Adress: Fredsgatan 23, 733 31 Sala
Besökstider: Om du vill träffa en biståndshandläggare - ring mottagningstelefon och boka tid.

Telefon: 0224-74 90 69 (Mottagningstelefon)
Telefontider:

Fax: 0224-192 98
E-post: vardomsorg@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Om oss

När du behöver hemtjänst eller annat stöd kan du kontakta biståndsenhetens handläggare som kan hjälpa dig med information om vilka möjligheter till stöd som finns. Det vanligaste är att biståndshandläggaren besöker dig hemma. Det är biståndshandläggaren som utreder behoven samt fattar beslut om stöd enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Biståndsenheten

Om du vill nå Biståndsenheten inom Vård- och Omsorg ring mottagningstelefonnumret: Telefon: 0224-74 90 69.

Det går fortfarande att nå ordinarie handläggare, men om handläggaren inte finns tillgänglig kopplas du vidare till mottagningstelefonen.

Riktlinjer för biståndsbedömning 

Här kan du läsa Riktlinjer för bedömning av insatser enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen