StartEmma Nord, Biståndshandläggare LSS (dag 11-21)
Kontaktperson
Publicerad 2020-02-24
Uppdaterad 2024-02-09 10:16

Ärenden

Biståndsenheten

Adress: Fredsgatan 23, 733 31 Sala
Telefon: 0224-74 90 75
Fax: 0224-74 96 07
E-post: Emma.Nord@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala