StartIda Ronestjärna, tjänstledig, Biståndshandläggare, Äldreomsorg
Kontaktperson
Publicerad 2021-03-10
Uppdaterad 2024-02-09 10:17

Ärenden

Biståndsenheten

Adress: Fredsgatan 23, 733 31 Sala
Telefon: 0224-74 90 73
Fax: 0224-74 96 07
E-post: Ida.Ronestjarna@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Relaterade kategorier