StartIsabelle Gustafsson, Biståndshandläggare LSS (dag 22-31)
Kontaktperson
Publicerad 2022-03-14
Uppdaterad 2023-01-19 11:12

Ärenden

Biståndsenheten

Adress: Fredsgatan 23, 733 31 Sala
Telefon: 0224-74 90 81
Fax: 0224-74 96 07
E-post: Isabelle.Gustafsson@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala