StartTrygghetslarm - Ansökan
Självservice

Trygghetslarm - Ansökan

Publicerad 2017-07-11
Uppdaterad 2020-09-11 10:18

Fyll i namn och fullständigt personnummer för sökande och eventuell medsökande. Ange därefter svar på samtliga uppgifter som efterfrågas i blanketten. Ge en så detaljerad vägbeskrivning som möjligt.

Om tjänsten

Trygghetslarm är ett hjälpmedel med vilket man kan tillkalla hjälp alla tider på dygnet. Vid larm kopplas larmanropet till TrygghetslarmsCentralen i Malmö, där operatören avgör anropets karaktär och beslutet tas om 112 måste kopplas in.

I nödsituationer som inte är akuta kontaktas personal i hemtjänstområdet som du tillhör för stöd och hjälpinsats.

Om du behöver hjälp med ansökan eller har frågor - kontakta biståndsenheten.

Våra larmassistenter

Emil Fahlin, tfn 0224-74 93 32
 

Villkor

Kan användas av enskild som vill ansöka om trygghetslarm enligt 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen eller av person som utsetts till legal företrädare (exempelvis förvaltare eller god man) för enskild. För makar eller sammanboende där den ena parten fyllt 75 år gäller förenklad biståndshandläggning utan behovsprövning vid ansökan om trygghetslarm.

Avgifter

Avgift uttas utifrån fastställd avgiftstaxa med begränsning av gällande belopp för maxtaxa och för den som så önskar efter beräkning av avgiftsutrymme där hänsyn tas till gällande förbehållsbelopp m.m. För enbart trygghetslarm är avgiften 2016: 0 - 181 kr/mån beroende på inkomst.

Information till dig som beviljats trygghetslarm

När du beviljats ett trygghetslarm av en biståndshandläggare kommer du att bli kontaktad av en larmassistent från Sala kommun.

Tillsammans bestämmer ni datum och tid för installationen.

I samband med installationen behöver vi en nyckel till din bostad. Nyckeln kommer att fästas i en nyckelgömma som monteras på din ytterdörr.

Trygghetslarmet är digitalt och ringer upp larmcentralen via det mobila telefonnätet. Detta innebär att du som kund inte behöver ha ett fast telefonabonnemang i din bostad.

Larmknappen är vattentät och går att bära både när du duschar och när du diskar.

Trygghetslarmet fungerar bara i din bostad.

Strömkabeln till trygghetslarmet får ej kopplas ur eluttaget.

Det är viktigt att du kontaktar larmassistenterna vid förändringar t.ex. om du skall flytta eller byta lås till bostaden.

Önskar du ytterligare upplysningar i den här frågan så är du välkommen att ringa.

Man kan få larm som tekniskt hjälpmedel

Om larmet är ämnat att påkalla uppmärksamhet inom bostaden, mellan två lägenheter och mellan bostad och trädgård kan man få låna ett larm som tekniskt hjälpmedel. Kontakta din familjeläkarens arbetsterapeut eller Kommunens hemrehabteam, tfn 0224-74 93 49, säkrast 08:30-10:00

Informationsbroschyr

Länk till informationsbroschyr.