StartDeltagande i valfrihetssystem (LOV), godkännande - Ansökan
Självservice
Publicerad 2017-07-26
Uppdaterad 2024-03-22 12:38

Företag som ansöker ska uppfylla samtliga villkor som anges i publicerat förfrågningsunderlag.

 

Om tjänsten

Lagen om valfrihet (LOV) trädde i kraft den 1 januari 2009. Den är avsedd att fungera som ett frivilligt verktyg för de kommuner och landsting som vill överlåta valet av utförare av hälsovård och socialtjänster till invånarna.

Lagen bygger på att det inte är någon priskonkurrens mellan leverantörerna. Den enskilde ges istället möjlighet att välja den leverantör som hen uppfattar tillhandahåller den bästa kvaliteten.

I Sala kommun har införts kundval för servicetjänster. Det innebär ett valfrihetssystem där brukaren själv har möjlighet att välja utförare av serviceinsatser (tvätt, städning och inköp) som beviljas utifrån Socialtjänstlagen. Utföraren ska vara upphandlad och godkänd samt ha ett tecknat avtal med Sala kommun.

Vård- och omsorgsnämnden erbjuder härmed utförare som önskar bedriva hemtjänst i form av serviceinsatser att ansöka om att få delta i ett valfrihetssystem.

Villkor

Ansökan används av företag som ansöker om att delta i valfrihetssystem enligt lagen om valfrihetssystem (LOV).

Avgifter

Att ansöka om deltagande i valfrihetssystem är inte avgiftsbelagt.

Ersättning

Nedan redovisas information om ersättningsnivåer för hemtjänstinsatser enligt LOV i Sala kommun.

Kontoret för vård och omsorg
0224-74 70 00 (kontaktcenter) vardomsorg@sala.se

Relaterade kategorier