StartOmsorg och hjälpAkut hjälpBarn och ungdomsenhetens öppenvård
Informationstjänst
Publicerad 2024-01-26
Uppdaterad 2024-05-23 11:41

Känner du oro för ditt barn eller ungdom? Känner du som förälder att du behöver stöd i ditt föräldraskap? Eller är du ung och behöver stöd? Barn- och ungdomsenhetens öppenvård erbjuder tidiga förebyggande insatser, råd, stöd och behandling till barn, unga och deras familjer. Vi finns till för alla i kommunen och du är alltid välkommen att kontakta oss.

Barn och ungdomsenhetens öppenvård i Sala kommun består av Familjeteamet, VIR-Ungdom och Ungdomsteamet. Vi finns på Hyttgatan 5 A. Tillsammans är vi en öppenvård med bred kompetens och erfarenhet inom området barn/unga och deras familjer. Vi erbjuder dig/er stöd utifrån dina/era specifika behov. 

Genom att klicka på någon av nedan länkar kommer du vidare till våra respektive verksamheter där du får mer information om vilket stöd vi kan erbjuda just dig/er. Välkommen!
Familjeteamet arbetar förebyggande, ger råd, stöd och behandling i frågor som rör barn/unga, föräldraskap, föräldrarelationer. Målgruppen är 0-21 år.
Klicka här för att komma till Familjeteamets sida.
VIR-Ungdom arbetar förebyggande, ger råd och samtalsstöd till målgruppen unga våldsutsatta och unga våldsutövare i nära relation. Målgruppen är 15-21 år. Du kan besöka Sala kommuns sida kring hot och våld för mer information och kontaktuppgifter till oss. Den sidan hittar du här.
Ungdomsteamet arbetar förebyggande, ger råd, stöd och behandling till ungdomar och familjer i frågor som rör alkohol/narkotika, andra droger samt kriminalitet och övrigt normbrytande beteende. Målgruppen är 13-21 år men insats riktad mot yngre förekommer där behov finns.
Klicka här för att komma till Ungdomsteamets sida.

 

Tidiga förebyggande insatser:

En del i vårat arbete är förutom att erbjuda riktade insatser till individer och grupper där man identifierat ett behov även rikta våra insatser mot det förebyggande arbetet till våra barn och unga och deras familjer. Det förebyggande arbetet behöver ske tidigt genom tidig upptäckt och i tidig ålder. Öppenvården är en viktig aktör i det förebyggande arbetet och tillsammans med andra aktörer i kommunen kan vi nå ut till dom som behöver det genom tidiga förebyggande insatser och aktiviteter. Hur gör vi det? Det gör vi till exempel genom olika samarbeten och samverkan. Vi erbjuder föräldrautbildningar. Vi är behjälpliga med att komma ut på skolor/andra forum och informera personal och föräldrar samt andra aktörer som möter barn och unga kring tidiga förebyggande insatser samt vägleda er i hur ni kan identifiera barn och ungdomar/familjer i riskzon för negativ utveckling. Vi erbjuder öppen ingång ( vilket är en öppen service insats där vi kan erbjuda råd/stöd och vägledning genom att ni kontaktar oss direkt).

Viktigast av allt är att vi tillsammans genom tidig upptäckt kan skapa de bästa förutsättningar för våra barn och unga. Så tveka inte att höra av er!

 

Är du en förälder som vill stärka dig i ditt egna föräldraskap? Då kan kanske någon av våra kurser vara något för dig/er? Vi erbjuder föräldraskapsstöd till dig som förälder och till våra kurser kan du anmäla ditt intresse utan att ha någon pågående kontakt hos oss. 

 

Stärkt föräldraskapsstöd

”Föräldraskapsstöd är insatser, aktiviteter och verksamheter riktade till föräldrar som stärker föräldraförmågan och relationen mellan förälder och barn.  Det kan handla om:

  • Att ge föräldrar kunskap om barnets rättigheter, hälsa och utveckling,
  • Att stärka föräldrars relation till varandra, eller deras sociala nätverk.
Komet 3-11 år

Komet 3-11 år riktar sig till föräldrar med barn i åldern 3-11 år som har mycket bråk och konflikter med sina barn. Programmet syftar till att förbättra kommunikationen och relationen mellan föräldrar och barn, samt att lära ut verktyg som leder till mindre bråk och konflikter.Vill du veta mer eller anmäla ditt intresse? Kontakta Familjeteamet på telefonnummer 0224-74 96 60. Via mail: familjeteamet@sala.se

Komet 12-18 år

Komet 12-18 år riktar sig till föräldrar med barn i åldern 12-18 år som har mycket bråk och konflikter med sina barn. Programmet syftar till att förbättra kommunikationen mellan föräldrar och ungdom och minska konflikter inom familjen. Det långsiktiga syftet är att minska risken för att ungdomen utvecklar problem såsom missbruk, kriminalitet eller psykiska ohälsa. Vill du veta mer eller anmäla ditt intresse? Kontakta Ungdomsteamet på telefonnummer 0224-74 96 70. Via mail: ungdomsteamet@sala.se

Strategi

Strategi är en föräldrautbildning som riktar sig till familjer som har barn eller tonåring med adhd. Strategi finns i två programversioner:

  • Strategi barn för föräldrar till barn i åldern 4-12 år
  • Strategi tonår för föräldrar till barn i åldern 13-17 år.

Vill du veta mer eller anmäla ditt intresse? Kontakta Familjeteamet på telefonnummer 0224-74 96 60. Via mail: familjeteamet@sala.se