StartFamiljeteamet - familjebehandling
Informationstjänst
Publicerad 2022-09-20
Uppdaterad 2024-05-21 16:01

På familjeteamet arbetar familjepedagoger med stöd och behandling för föräldrar, barn och ungdomar.

Målgrupp

Målgruppen är familjer med barn och ungdomar 0-20 år som är i behov av stöd i någon form. Familjebehandling är en frivillig öppenvårdsinsats.

Familjebehandling

Behov av stöd kan se olika ut i olika situationer. Familjebehandling är till för familjer som behöver en förändring i sin livssituation. Familjeteamet arbetar tillsammans med hela familjen och ibland med föräldrar och barn för sig. Familjens egna styrkor, resurser och förmågor används för att hitta nya lösningar så att relationer och situationer förändras.

Träffarna sker i Familjeteamets lokaler eller hemma hos familjen. Hur och i vilken omfattning är något som bestäms tillsammans med familjepedagogerna, ni tillsammans gör en plan om hur förändringen ska genomföras. Alla träffar med familjepedagogerna journalförs.

Vem ska du kontakta för familjebehandling?

Familjebehandling är en frivillig insats inom socialtjänstens öppenvård. Socialtjänsten gör en bedömning om det finns behov för insats i form av familjebehandling. Bedömningen utgår alltid ifrån barnets behov.

För att ansöka om familjebehandling ringer du mottagningen 0224-74 96 20.

Öppen ingång

Hit kan du ringa för att få råd och stöd i vardagen. Det kan vara allt från struktur i vardagen, förhållningssätt, relationer mellan barn/tonåring och föräldrar, gränssättning. Detta kräver inte ett beslut ifrån socialsekreterare utan är en frivillig insats.

Familjeteamet erbjuder möjlighet till fem träffar utan registrering eller journalföring. Träffarna kan ske i Familjeteamets lokaler eller via Teams. Du kan även ringa och rådgöra anonymt.

Vem ska du kontakta för öppen ingång?

Föräldrar/vårdnadshavare ringer själva till familjeteamet 0224-74 96 60.

Det går även bra att skicka e-post till familjeteamet@sala.se

Rodret barn- och ungdomsgrupp 7 - 20 år

Sala kommun via Familjeteamet erbjuder stödgrupper till både barn och unga i åldern 7-20 år, indelade i olika ålderskategorier.  

Vi vet att det är många barn och ungdomar som har bekymmer i sin familj. Om någon i familjen mår dåligt påverkar det alla. Ofta kan man känna att andra inte förstår och att man är ensam om sina upplevelser. Du är inte ensam.  

Rodret är en stödgrupp som ger barn och unga en möjlighet att träffa andra i liknande situation.
Tillsammans med de andra i gruppen får du kunskap om hur du kan påverkas av din situation. Du kan även upptäcka nya sätt att hantera den. 

I Rodret ges stöd om någon i din familj har problem med:

  • psykisk ohälsa 
  • separation eller skilsmässa 
  • beroendeproblematik 


En grupp består av 8-10 träffar med olika teman vid varje tillfälle. Vi fikar alltid tillsammans.

Båda vårdnadshavarnas godkännande behövs för att barnen ska kunna delta i gruppen till dess att barnet fyller 15 år, då kan den unge göra en egen intresseanmälan.

Grupperna är kostnadsfria.

Intresseanmälan görs via telefon för Öppen Ingång: 0224-74 96 60.

Tystnadsplikt och anmälningsskyldighet 

Vi som arbetar som familjebehandlare i Familjeteamet har tystnadsplikt. Det betyder att vi inte kan prata om dig och din situation med någon annan. Vi har däremot anmälningsskyldighet vilket betyder att om vi blir oroliga för ett barns situation ska vi enligt lag rapportera oron till socialtjänstens myndighetshandläggare. Detta gäller i alla våra insatser som vi erbjuder.