StartKultur- och fritidsnämnd
Kontaktobjekt
Publicerad 2017-07-10
Uppdaterad 2022-04-26 15:17

Adress: Stora torget 1, 733 30 Sala

Telefon: 0224-74 70 00

Fax: 0224-188 50
E-post: kulturfritid@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 SALA

Om oss

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för förverkligandet av kommunens kultur- och fritidspolitiska mål.

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden har 5 ledamöter och 5 ersättare.

Ordförande: Anders Westin (C)
Förste vice ordförande: Tomas Bergling (M)
Andre vice ordförande: Jessica Silversten (S)

Förtroendemannaregistret

Register över kultur- och fritidsnämndens samtliga förtroendevalda ledamöter och ersättare. Innehåller kontaktinformation och uppgifter om aktuella politiska förtroendeuppdrag i Sala kommun.

Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde

Kultur- och fritidsnämnden är beredande organ till kommunstyrelsen i frågor inom kultur- och fritidsområdet.

Nämnden bereder frågor gällande kultur, bibliotek och folkbildning samt frågor gällande ungdomsverksamhet, förenings- och friluftsfrågor samt idrott och motion.