StartKommunfullmäktiges möte den 21 december 2020 - Vad som bestämdes i december
Informationstjänst
Publicerad 2021-08-17
Uppdaterad 2021-08-17 12:47

I december hade kommunfullmäktige ett distansmöte. Dom flesta politikerna satt hemma med en dator som har en kamera.

Här är några saker politikerna bestämde på mötet:

Att det kommer nya politiker i kommunfullmäktige, i individnämnden och vård- och omsorgsnämnden. 

Att skriva om flera dokument som handlar om hur kommunen och dom som bor där använder vatten och avlopp och vad det kostar. Nu finns en ändrad Vatten- och avloppspolicyn för Sala kommun, Policy för dagvattenhantering och Taxa för Sala kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning.  

Att höja beloppet för parkeringsanmärkningar. Det innebär att man får betala böter om man parkerar sin bil fel. Till exempel på ett ställe som inte är parkering eller låter sin bil stå parkerad för länge. 

Att höja Taxa för tillsyn enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO) och Taxa för tillsyn enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE).

Att Skolnämnden byter namn till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Då får nämnden också mer arbetsuppgifter. Kultur- och fritidsnämnden får också mer arbetsuppgifter. 

Att ändra borgensuppgifter för de kommunala bolagen. Det bestämdes hur mycket Sala-Heby Energi AB, Sala Bostäder och Sala Silvergruva ska betala till kommunen för att de får låna pengar av kommunen. 

När kommunfullmäktige ska ha sina möten nästa år. 

Motioner och medborgarförslag. En motion är ett förslag från en politiker. Ett medborgarförslag är ett förslag ifrån någon som bor i Sala. Alla förslagen är saker man skulle kunna göra för att det ska bli bättre att bo i Sala. 

Fyra förslag har kommit till kommunen. Nu ska kontoren undersöka om det går att göra förslagen. Sedan bestämmer kommunfullmäktige om Sala kommun ska göra detta.