StartKortfattad sammanfattning
Informationstjänst
Publicerad 2020-10-21
Uppdaterad 2020-10-21 08:39

I oktober träffades kultur- och fritidsnämndens politiker för att besluta i frågor som rör till exempel sport, teater och musikliv i Sala kommun.

Här är några saker politikerna diskuterade på mötet:

Det hade kommit in två remisser som kultur- och fritidsnämnden skulle tycka till om. En remiss är ett slags förslag som man vill att någon annan ska tycka till om.
Den ena remissen handlade om hur Sala kommun ska arbeta med miljöfrågor och den andra kom från Boverket som vill ha synpunkter på hur föreningarna kan söka bidrag hos dem.

Teater Vårvind är en förening som håller på med teater. De har ansökt om att få bidrag till hyran för sina lokaler, och Sala kommun kommer att hjälpa dem att betala delar av hyran.

Biblioteket kommer att få nya bokhyllesystem, så från den 26 oktober till den 7 november kommer det att vara lite rörigt på biblioteket då de nya ska upp och de gamla ska plockas ner.