StartKommunfullmäktiges möte den 31 augusti 2020 - Vad som bestämdes i augusti
Informationstjänst
Publicerad 2020-09-29
Uppdaterad 2020-09-29 08:53

I augusti hade kommunfullmäktige möte i Sporthallen vid Lärkans sportcenter.

I augusti hade kommunfullmäktige möte i Sporthallen vid Lärkans sportcenter.

Här är några saker politikerna bestämde om på mötet:

Att det kommer nya politiker i skolnämnden och i kultur- och fritidsnämnden.

Att Sala kommun får en Avfallsplan. I en avfallsplan står det hur kommunen ska göra med sina sopor för att skydda miljön. Alla kommuner i Sverige måste skriva en avfallsplan.

Att Sala kommun skriver om Allmänna bestämmelser för användandet av Sala kommuns allmänna vatten-och avloppsanläggning, ABVA. I det dokumentet står det till exempel vad man inte får släppa ut i avloppet och hur man får vatten till sitt hus.

Att det blir billigare att bada i badhuset. Nu när badhuset håller på att lagas blir det billigare att gå in i badhuset. För en vuxen kostar det 45 kr. För barn och dom som är äldre än 65 år kostar det 20 kr.

Motioner och medborgarförslag. En motion är ett förslag från en politiker. Ett medborgarförslag är ett förslag ifrån någon som bor i Sala. Alla förslagen är saker man skulle kunna göra för att det ska bli bättre att bo i Sala.

Sex förslag har kommit till kommunen. Nu ska kontoren undersöka om det går att göra förslagen. Sedan bestämmer kommunfullmäktige om Sala kommun ska göra detta.