StartKommunfullmäktiges möte den 25 maj 2020 - Vad som bestämdes i maj
Informationstjänst
Publicerad 2020-09-29
Uppdaterad 2020-09-29 08:36

I maj hade kommunfullmäktige möte i Sporthallen vid Lärkans sportcenter.

Här är några saker politikerna bestämde om på mötet:

Hur Sala kommun ska göra för att få företag att vilja finnas i Sala. Näringslivsenheten har skrivit ett dokument som heter Näringslivsprogram. Du kan läsa hela dokumentet på Sala kommuns hemsida. 

Att Sala Silvergruva inte behöver betala på sina lån. Det kallas amorteringsfrihet. Sala Silvergruva slipper betala ränta under sex månader. Då kan gruvan istället använda pengarna till annat. 

Motioner och medborgarförslag. En motion är ett förslag från en politiker. Ett medborgarförslag är ett förslag ifrån någon som bor i Sala. Alla förslagen är saker man skulle kunna göra för att det ska bli bättre att bo i Sala. Kontoren berättade vad som har gjorts eller inte gjort med alla förslag som kommit in under en lång tid. 

Tre förslag har kommit till kommunen. Nu ska kontoren undersöka om det går att göra förslagen. Sedan bestämmer kommunfullmäktige om Sala kommun ska göra detta.