Informationstjänst
Publicerad 2019-12-20
Uppdaterad 2024-02-13 10:18

Sammanträdeskalender för Sala kommuns styrelse och nämnder 2024

2024

JAN

FEB

MAR

APR

MAJ

JUNI

Kl.

Kommunfullmäktige

29

26 25

295

27 176*

18.00

Kommunstyrelsen

10*

7 NYTT DATUM

105

82

5,6,7

09.00

Kommunstyrelsens ledningsutskott

24

211

5-63,4

242

226,7

197

09.00

-

-

275

-

-

-

 

Kommunstyrelsens arbetsgivardelegation

9

6 12 9 14 11

08.30

Kultur- och fritidsnämnd

18

155

14

18

167

137

09.00

Bygg- och miljönämnd

-

13 12 - 14 11

13.00

Skolnämnd

-

65 *

12

167

147 *

117

13.00

Social- och arbetsmarknadsnämnd

-

225

21

25

167

137

09.00

Äldre- och omsorgsnämnd

-

225

21

25

167

137

13.00

Valnämnd 16 20 19 9 7 4 18.00
          21* 12  

 

2024

JULI

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

Kl.

Kommunfullmäktige

-

26 30

288

25 16

18.00

Kommunstyrelsen

-

147

11

168

137,9

47

09.00

Kommunstyrelsens ledningsutskott

-

28

-

28

207

18

09.00

- - - 307 - -  

Kommunstyrelsens arbetsgivardelegation

-

13 10 8 12 10

08.30

Kultur- och fritidsnämnd

-

29

26,8

177,9

147,A 

12 *

09.00

Bygg- och miljönämnd

-

27 - 8 12 10

13.00

Skolnämnd

-

-

17,8  *

157,9

127

10

13.00

Social- och arbetsmarknadsnämnd

-

-

19 8

177,9

147

12

09.00

Äldre- och omsorgsnämnd

-

-

19 

177,9

147

12

13.00

1. Strategiskt inspel från finans.  2. Investeringsbudget 2025-2026 med plan 2027-2034  3. Bokslutsberedning.  4. Budgetberedning.  5. Bokslutsbeslut.  6. Budgetbeslut.  7. Månadsuppföljning.  8. Delårsrapport.  9. Verksamhetsplan för nämnder beslutas under hösten och delges KS i november 2024. A.  Stipendier   * Annan tid

Med reservation för eventuella ändringar.

För lokal och plats se respektive kallelser

Kanslienheten
0224-74 70 00 (växel) kommun.info@sala.se