StartKommun och politikPolitiska sammanträdenKultur- och fritidsnämndens sammanträden
Informationstjänst
Publicerad 2017-12-21
Uppdaterad 2023-08-31 13:27

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för förverkligandet av kommunens kultur- och fritidspolitiska mål.

Kanslienheten
0224-74 70 00 (växel) kommun.info@sala.se