StartKrisledningsnämnd
Kontaktobjekt
Publicerad 2020-03-17
Uppdaterad 2023-06-26 08:21

Adress: Stora torget 1, 733 30 Sala

Telefon: 0224-74 70 00 (växel)

Fax: 0224-67 78 00
E-post: kommun.info@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Om oss

Krisledningsnämndens uppgift är att svara för ledningen av kommunen i de fall där det har inträffat en extraordinär händelse av sådant slag att kommunens normala beslutsgång inte är tillräckligt snabb och samordnad. Krisledningsnämnden består av fem ordinarie ledamöter och fem ersättare. Ledamöterna och ersättarna är samma personer som tillika utgör kommunstyrelsens ledningsutskott.