StartAmanda Lindblad (S), kommunalråd
Kontaktperson
Publicerad 2023-01-01
Uppdaterad 2023-01-20 16:16

Ärenden

Kommunstyrelsens ordförande och högsta politiska tjänsteperson.

Adress: Stora torget 1, 733 30 Sala
Telefon: 0224-74 70 00
Fax: 0224-188 50
E-post: amanda.lindblad@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala