StartAmanda Lindblad (S), kommunalråd
Kontaktperson
Publicerad 2023-01-01
Uppdaterad 2023-02-07 13:27

Ärenden

Kommunstyrelsens ordförande och högsta politiska tjänsteperson.

Adress: Stora torget 1, 733 30 Sala
Telefon: 0224-74 71 00
Fax: 0224-67 78 00
E-post: amanda.lindblad@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala