StartSjälvserviceSkogsbruk (FSC®) - Klagomålsrutin
Självservice
Publicerad 2016-08-26
Uppdaterad 2022-10-27 09:56
 

Om tjänsten

FSC® står för "Forest Stewardship Council®", som enklast kan översättas till "skogsförvaltningsrådet". De är en internationell medlemsorganisation som verkar för ett ansvarsfullt bruk av världens skogar.

Om du har klagomål på kommunens skogsbruk eller har synpunkter/frågor kring FSC (licenskod FSC-C005824) finns här information om hur du kan framföra dina åsikter. Alla inkomna synpunkter behandlas enligt de strikta rutiner som FSC har för detta där den närmaste instansen ett klagomål ska ställas till är certifikatsinnehavaren, det vill säga Sala kommun.

1. Om du har klagomål som rör en avverkning, ett samråd eller FSC-revision

Om du har synpunkter eller klagomål på hur Sala kommun, som är FSC-certifierat, bedriver sitt skogsbruk eller tillämpar FSC-standarden, kontakta i första hand Kjell Eklund, kommunekolog på Sala kommun.

Om du tycker att din dialog med Sala kommun inte fungerar kan du kontakta Sala kommuns oberoende certifierare direkt: Karina Seeberg Kitnæs.

2. Om du har klagomål på hur en FSC-certifiering eller FSC-revision har utförts

Om du har synpunkt eller klagomål på hur den oberoende FSC-certifieraren har bedömt Sala kommuns verksamhet eller tillämpning av standarden, kontakta i första hand den lokale certifieraren. För Sala kommun är det Karina Seeberg Kitnæs.

Om du tycker att din dialog med den lokale certifieraren inte fungerar, kan du kontakta Soil Association Certification, United Kingdom.

Alternativt kan du kontakta standardansvarig vid kansliet för Svenska FSC:

  • Verksamhetschef Lina Bergström 
  • Kommunikationsansvarig Märta Lindqvist 
  • Skogs- och standardansvarig Henrik von Stedingk

I vissa fall kan FSC:s internationella kansli kontaktas.

3. Om du har synpunkter på den svenska FSC-standarden

Om du har synpunkter på hur den svenska FSC-standarden är utformad, eller hur Svenska FSC fungerar och agerar i olika frågor, kontakta Svenska FSC.

Alternativt, kontakta FSC:s internationella kansli.

Villkor

Alla kan använda denna tjänst.

Avgifter

Denna tjänst kostar inget.

Gata
0224-74 70 00 (växel) tekniska@sala.se