StartSalas jubileumsskog
Informationstjänst
Publicerad 2024-05-24
Uppdaterad 2024-05-27 11:23

3Ha skogsmark föryngras och återplanteras på Stadsskogen.

Genom att plantera in Ek, lärk och körsbär, gör vi också vårt avtryck från jubileumsåret 2024. Detta kommer leda till en ökad biologisk mångfald, som kan växa och utvecklas under kommande generationer.  Avverkning av gran, där mycket var angripet av granbarkborre, samt förberedelse för nyplantering skedde hösten 2023.

Invigning och plantering skedde den 15 maj 2024. Först kom 75 skolelever från Vallaskolans årskurs 4 och på eftermiddagen bjöds allmänheten in till att hjälpa till och plantera. Ett 40-tal Salabor deltog.  Då invigdes också en skylt där du kan läsa mer om projektet.
 
Det är lätt att ta sig hit från staden, både till fots, cykel och kollektivtrafik, samt bil. Flera vägar passerar där, bland annat gruvdammsrundan

Kartbild över området
Kartbild över området
Området före avverkning
Området före avverkning
Området före avverkning
Området före avverkning
Området precis efter avverkning
Området precis efter avverkning

 

Under invigningen den 15 maj 2024
Under invigningen den 15 maj 2024
Under invigningen den 15 maj 2024
Under invigningen den 15 maj 2024
Pluggplantor för plantering
Pluggplantor för plantering