StartTrädgårdsavfall
Informationstjänst
Publicerad 2023-05-29
Uppdaterad 2023-05-29 10:11
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Trädgårdsavfall är allt organiskt material som kommer från trädgården. Det kan till exempel vara löv, gräs, fallfrukt, mossa, kvistar, blommor, buskar och andra växtdelar.

Så här gör du med ditt trädgårdsavfall

Du får kompostera på din egen tomt så länge det inte bidrar till en olägenhet för dina grannar. Söker du på internet finns det många tips kring hur du kan göra din egen trädgårdskompost. Har du inte möjlighet att kompostera trädgårdsavfall på din egen tomt kan du lämna det gratis på återvinningscentralen. 

Här kan du söka upp vilken återvinningscentral som finns närmast där du bor: Återvinningscentraler hos Vafabmiljö

Avfallshantering av invasiva arter

Invasiva arter ska inte läggas i komposten. Lägg invasiva arter i väl förslutna plastpåsar. Gärna dubbla påsar för att minska risken för att de fröar av sig eller att växtdelar ramlar ut. Rör det sig om en mindre mängd kan du slänga påsen med avfall i din gröna soptunna på fastigheten. Är det en större mängd kan du köra påsarna till återbruket. Avfallet bränns då upp.

Här kan du läsa mer om invasiva arter i Sala kommun

8 goda anledningar att INTE dumpa trädgårdsavfall i naturen

Att slänga trädgårdsavfall i naturen är förbjudet och ett brott enligt miljöbalken. Trädgårdsavfall som dumpats i bostadsnära områden hittas allt för ofta. Från dessa olagliga komposter (naturkomposter) sprids oftast invasiva arter ut i grönområdet. De invasiva arterna påverkar vår natur negativt och kan ta över naturområden.

  1. Det är ett brott (nedskräpning) enligt miljöbalken
  2. Invasiva främmande arter sprider sig och skadar naturen genom att de tränger undan den naturliga växtligheten
  3. Det bjuder in till dumpning av andra typer av avfall, till exempel glas och plast
  4. Frisk träd kvävs och dör, då rötterna skadas av naturkomposterna
  5. De olagliga komposterna innehåller mycket näring som läcker ut till närliggande vattendrag, vilket kan leda till övergödning och syrebrist
  6. Det drar till sig råttor, mördarsniglar och andra skadedjur. Mördarsniglar trivs utmärkt i högar med trädgårdsavfall. 
  7. Kommunen behöver ibland sanera komposterna vilket ofta är mycket kostsamt
  8. Näringen från komposterna kan leda till att det växer kraftigare i skogsdungen och det krävs mer resurser för att röja i skogen

Miljöenheten
0224-74 70 00 (växel) byggmiljo@sala.se