StartGata
Kontaktobjekt
Publicerad 2023-08-31
Uppdaterad 2023-08-31 13:36

Adress: Fabriksgatan 12, 733 39 Sala

Telefon: 0224-74 70 00 (växel)
Telefontider:

Fax: 0224-67 78 00
E-post: tekniska@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Om oss

Enheten Gata lyder under Tekniska kontoret är väghållare och ansvarig för alla gator inom ett område som sträcker sig från Ängshagen och Silvergruvan i söder till Skuggan och Norrängen i norr. Gata sköter barmarksunderhåll, vinterväghållning och gaturenhållning.

Personal och underenheter

Chef

Tillhör enhet

Personal