StartUpplåtelse av kommunal mark, tillstånd och regler - Guide
Självservice
Publicerad 2017-09-19
Uppdaterad 2023-05-03 08:07
 

Om tjänsten

Kommunens allmänna ytor som parker, gator, cykelvägar, torg och trottoarer får inte användas till annat än de är avsedda för. Om man ändå är i behov av att bryta mot detta förbud måste man ansöka om tillstånd hos polisen om upplåtelse av allmän mark.

Kontakta kommunen innan du ansöker hos polisen.

Anvisning angående uteserveringar, reklam och övrig försäljning på allmän mark, se dokumentbilagor.

För övriga tillstånd och regler, se Relaterade tjänster.

Tekniska kontoret
0224-74 70 00 (växel) tekniska@sala.se