StartSoil Association (UK)
Kontakt (övrigt)
Publicerad 2018-08-01
Uppdaterad 2021-06-03 14:11

Om du tycker att din dialog med den lokala certifieraren inte fungerar, kan du kontakta Soil Association Certification, United Kingdom.

Besöksadress: Soil Association Spear House 51 Victoria Street Bristol BS1 6AD

Kontakt: Soil Association Certification (UK), Bristol, England
Kontaktadress: Soil Association Spear House 51 Victoria Street Bristol BS1 6AD
Telefon: +44(0)117 314 5000
E-post: forestry@soilassocation.org


Kommunen bedriver ett aktivt miljöarbete och för att påvisa sitt långsiktiga hållbara arbete i skogen har kommunen låtit certifiera sitt skogsinnehav. Genom certifieringen fungerar kommunen som en medelstor fristående aktör inom den skogliga sektorn som genom att föregå med goda exempel visar hur ett ansvarsfullt skogsbrukande kan bedrivas.

Sala kommun certifierade sitt skogsbruk 1999 enligt FSC® (Forest Stewardship Council®) (licenskod FSC-C005824). 

Läs mer