StartKarina Seeberg Kitnæs, Orbicon AS
Kontakt (övrigt)
Publicerad 2018-08-01
Uppdaterad 2020-06-24 09:14
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Lokal FSC®-certifierare för Sala kommuns FSC®-certifierade skogsinnehav.

Besöksadress: Jens Juuls Vej 16, 8260 Viby, Danmark

Kontakt: Karina Seeberg Kitnæs
Kontaktadress: Jens Juuls Vej 16, 8260 Viby, Danmark
Telefon: +45-20 11 95 82
E-post: kaki@orbicon.dk

Kommunen bedriver ett aktivt miljöarbete och för att påvisa sitt långsiktiga hållbara arbete i skogen har kommunen låtit certifiera sitt skogsinnehav. Genom certifieringen fungerar kommunen som en medelstor fristående aktör inom den skogliga sektorn som genom att föregå med goda exempel visar hur ett ansvarsfullt skogsbrukande kan bedrivas.

Sala kommun certifierade sitt skogsbruk 1999 enligt FSC® (Forest Stewardship Council®) (licenskod FSC-C005824). Företaget som sköter den årliga revisionen är Orbicon AS.

Läs mer