StartKommun och politikPress och nyheterNyheter - listningOrdförandeförslag för skolnämndens budget 2019
Nyhet
Publicerad 2019-01-25
Uppdaterad 2020-01-17 14:54

Skolnämndens nya ordförande Hanna Westman (Salas Bästa) har presenterat ett budgetförslag för skolnämnden att ta ställning till.

Tisdag 5 februari beslutar skolnämnden om hur 2019 års budget skall användas, det vill säga fördelas mellan olika verksamhetsområden.

I den totala budgetramen som fullmäktige fastställt saknas 25 miljoner kronor av totalt cirka 516 miljoner kronor, plus statsbidrag, avgifter och andra externa intäkter, om skolnämndens verksamhet skall vara helt oförändrad.

En grupp tjänstepersoner inom Barn och Utbildning har tagit fram konsekvensbeskrivningar av detta. Det är ett underlag som nämnden får innan den fattar beslut om hur budgeten skall fördelas mellan de olika verksamhetsområdena, det vill säga grundskola, förskola, gymnasieskola, särskola, elevhälsa, kulturskola, media och central ledning.

Ännu är inga beslut fattade, men nämndens nya ordförande Hanna Westman, (Salas Bästa), har presenterat ett förslag som nämnden skall ta ställning till.

Skolnämndens majoritet har slagit fast att skydda vissa delar skall skyddas från nedskärningar:

  • Undervisningen får inte försämras, det vill säga lärartäthet och liknande upprätthålls på nuvarande nivå.
  • Personaltäthet och barngruppernas storlek i förskolan får inte försämras, samtidigt som alla måste kunna beredas förskoleplats i tid.
  • Landsbygdsskolorna bevaras.
  • Elevhälsan skall vara fortsatt stark och att exempelvis anpassningar för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättning (NPF) kan genomföras.
  • Kulturskolan ska inte läggs ner.

För att klara detta måste nedskärningarna ske inom andra områden. Skolnämndens majoritet väljer då i första hand att se till sådant som inte är lagstiftat.

I informationsdokumentet; ”Åtgärder för att nå budgetbalans i Skolnämnden” framgår vilka dessa åtgärder är.