StartKommun och politikPolitiska sammanträdenDemokratiberedningens sammanträden
Informationstjänst
Publicerad 2019-09-05
Uppdaterad 2023-02-10 10:54

Demokratiberedningen ansvarar för att utveckla former för samverkan med och deltagande från kommuninvånarna i den politiska processen, att lyfta fram och främja värdet av samspel och dialog både inom kommunens organisation och med medborgarna.

Protokoll och kallelser


Kanslienheten
0224-74 70 00 (växel) kommun.info@sala.se