Kontaktobjekt
Publicerad 2017-06-29
Uppdaterad 2022-05-06 10:39

Adress: Kärrbäcksbovägen 27, 733 73 Ransta

Telefon: 0224-74 80 68

E-post: susanne.karlsson3@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Huvudbild

Om oss

Ransta förskola bedriver sedan januari 2019 sin verksamhet i nya lokaler som vi delar med skola F-6 samt fritidshem. Den ursprungliga förskolan byggdes på 70-talet. Förskolan ligger centralt i Ransta samhälle med närhet till naturområden.

Om oss

På Ransta förskola har vi fyra barngrupper fördelade på två plan. På nedervåningen går våra yngsta barn (1-3 år) och de äldre barnen (3-5 år) går på övervåningen. Våra miljöer är formade utifrån ålder i lokaler som inbjuder till kontakter och samarbete mellan barngrupper och pedagoger. Eftersom vi har förskola och skola i samma hus, skapar det fler tillfällen till att förskole- och skolbarn ser varandra oftare, t ex vid utevistelse, samt att den senare övergången till skolan faller sig mer naturligt.

Utegården finns i direkt anslutning till förskolan och är uppdelad för de yngsta respektive äldsta barnen. Gården erbjuder olika platser för lek och aktiviteter. I närområdet kring förskolan finns lekpark och grönområden.

Förskolans mat lagas på plats i skolan, till stor del från grunden. Varje måltid innehåller olika sorters grönsaker. I så stor utsträckning som möjligt används svenskt kött och kyckling. Fisken är MSC-märkt och all mjölk är ekologisk.

I vårt webbaserade verktyg Schoolsoft läggs information ut till er vårdnadshavare. Det är också där du som vårdnadshavare lägger in de tider som ditt barn ska vara hos oss. För att kunna få en bra bild av hur våra dagar kan se ut med antal barn, behöver vi alltid ha aktuella närvaroscheman som ni lägger in i Schoolsoft utifrån ert tillsynsbehov. Vid förändringar behöver ni meddela oss i god tid.

Förskolans ordinarie öppettider är 06.00-18.00. Vid behov av omsorg utöver detta erbjuds jourtid tom kl.19.00, meddela förskolan i god tid innan.

Förskolorna har möjlighet att stänga fyra dagar per år för planering, utvärdering och kompetensutveckling. Du som vårdnadshavare informeras minst två månader i förväg.

Under sommaren när många barn är lediga kan förskolor slås samman. Det kan innebära att ditt barn får vara på en annan förskola. Du som vårdnadshavare har i så fall möjlighet att i god tid besöka den tillfälliga placeringen.

Alla barn i Sala kommuns förskolor är försäkrade dygnet runt för olycksfall, vilket innebär att även olyckor som sker på fritiden ingår i försäkringen. 

Hur vi arbetar

En viktig grund enligt förskolans läroplan (Lpfö18) är att utbildningen i förskolan ska syfta till att barnen utvecklar kunskaper och värden och främjar utveckling samt en livslång lust att lära. Vi arbetar medvetet med att barnen ska uppmuntras till delaktighet, att kunna påverka och göra egna val. För att stärka barnens självkänsla och främja sammanhållning och lärande, arbetar vi regelbundet i mindre grupper och samarbetar mellan avdelningarna.

Vi lägger stor vikt vid lekens betydelse, eftersom den främjar barnens sociala och motoriska kompetens. Barnen erbjuds flera tillfällen till utevistelse, dels på vår gård som ute i skogen. Barnen har tillgång till idrottshallen vissa tider. Vi lånar böcker från biblioteket och använder även digitala verktyg för att främja barnens språkutveckling.

Pedagogerna dokumenterar verksamheten och barnens utveckling på olika sätt bl.a. via fotografering, Schoolsoft, videofilmning samt Instagram. Vi behöver tillstånd från dig som vårdnadshavare för att kunna använda oss av detta material. Vid inskolning lämnas en blankett där ni får mer information.

Vi vill att varje barn ska få utvecklas i sin egen takt i en stimulerande och lärorik miljö samt få god omsorg under sin dag på förskolan!

Om inskolningen

Vad roligt att du är intresserad av att låta ditt barn gå på Ransta förskola! Du ställer ditt barn i kö till oss via webben på Sala kommun, där du också hittar mer information: https://www.sala.se/. Du är alltid välkommen att kontakta oss på förskolan. Vi visar dig gärna runt och berättar om vår verksamhet.

Innan inskolningen startar, tar pedagogerna på förskolan kontakt med dig som vårdnadshavare kring datum och tid för första inskolningsdag och om sådant som kan vara bra att veta inför vistelsen på förskolan. Pedagogerna planerar och lägger upp tiden för inskolningen och har kontinuerlig dialog med dig som vårdnadshavare om hur det fungerar för ditt barn och hur vi planerar vidare. Inskolningsperioden är flexibel, avsätt två veckor för inskolningen.

Kontakta oss

Besöksadress: Kärrbäcksbovägen 27, Ransta

Välkommen att ta kontakt med oss om du har frågor eller funderingar om förskolans organisation och verksamhet eller vill besöka oss:

Biträdande rektor Susanne Karlsson: 0224-74 80 68 susanne.karlsson3@sala.se