StartFörskolor i Sala kommun
Informationstjänst

Förskolor i Sala kommun

Publicerad 2020-06-26
Uppdaterad 2020-10-12 10:58
I Sala kommun finns 15 kommunala förskolor, varav åtta i tätorten och sju på landsbygden. I tätorten finns även fem fristående förskolor, varav fyra är kooperativa.

Kommunala förskolor

 • Dalhems förskola

  Kontaktobjekt
  Uppdaterad: 2019-07-15 08:37

  Dalhems förskola ligger vid norra infarten till Sala och har fyra avdelningar. Helt underbart placerat, nära skog och ett stenkast från Salas största utomhusbad, Måns Ols. Vi har fyra avdelningar, ...

 • Ekeby förskola

  Kontaktobjekt
  Uppdaterad: 2019-10-03 09:29

  Ekeby förskola ligger centralt intill stadsparken i Sala, på Åkraområdet. Förskolan har fyra avdelningar, varav en specialavdelning.

 • Ekorrens förskola

  Kontaktobjekt
  Uppdaterad: 2020-07-16 09:14

  Ekorrens förskola ligger centralt på Åkraområdet i Sala. Förskolan har fyra avdelningar. Vitsippan och Smultronet har åldrarna 1 - 3 år och Blåsippan och Gullvivan har åldrarna 3 - 6 år.

 • Emmylunds förskola

  Kontaktobjekt
  Uppdaterad: 2021-02-28 09:41

  Emmylunds förskola har funnits sedan 1979. Förskolan ligger i bostadsområdet Kungsängen i södra delen av Sala och har skogen som närmsta granne. Förskolan har fem avdelningar fördelat på två småbar...

 • Gärdesta förskola

  Kontaktobjekt
  Uppdaterad: 2020-07-16 09:15

  Gärdesta förskola startade hösten 2011. Husen har öppen planlösning och är byggda med två stora avdelningar/flygel med en matsal i mitten.

 • Kilbo förskola

  Kontaktobjekt
  Uppdaterad: 2019-11-18 15:38

  Kilbo förskola ligger i Sala kommuns nordvästra del i Västerbykil. Förskolan har 3 avdelningar och ligger i anslutning till Kilbo skola.

 • Klockarbo förskola

  Kontaktobjekt
  Uppdaterad: 2019-08-01 12:25

  Klockarbo förskola ligger i Västerfärnebo i Sala kommuns västra del. Förskolan har 3 avdelningar och ligger i anslutning till Västerfärnebo skola.

 • Kyrkskolans förskola

  Kontaktobjekt
  Uppdaterad: 2020-07-28 08:55

  Kyrkskolans förskola ligger i Möklinta, i Sala kommuns norra del. Vi har jouröppet till kl. 19 om det behövs.

 • Ransta förskola

  Kontaktobjekt
  Uppdaterad: 2020-07-16 09:16

  Ransta förskola bedriver sedan januari 2019 sin verksamhet i nya lokaler som vi delar med skola F-6 samt fritidshem. Den ursprungliga förskolan byggdes på 70-talet. Förskolan ligger centralt i Rans...

 • Salbo förskola

  Kontaktobjekt
  Uppdaterad: 2018-09-06 16:31

  Salbo förskola ligger i Salbohed, i den västra delen av kommunen och c:a två mil från Sala. Förskolans gård inbjuder till aktiviteter med asfalterade cykelbanor, gungor, lekstugor och klätterställn...

 • Sätrabrunns förskola

  Kontaktobjekt
  Uppdaterad: 2018-09-06 16:30

  Sätrabrunns förskola ligger i Sätrabrunn, i den sydvästra delen av Sala kommun. Förskolan har 3 avdelningar som heter Tallkotten (1-3 år), Räven (3-5 år), samt Ugglan (3-5 år).

 • Turbo förskola

  Kontaktobjekt
  Uppdaterad: 2021-03-12 08:59

  Turbo Förskola ligger vid södra infarten till Sala i närheten av gamla vattentornet och nära en skog. Förskolan har 4 avdelningar. På Röd och Blå går våra 1-3-åringar och på Orange och Grön går vå...

 • Åby förskola

  Kontaktobjekt
  Uppdaterad: 2020-06-26 08:49

  Åby förskola ligger i Saladamm, en knapp mil norr om Sala. Förskolan har en syskonavdelning och ligger i anslutning till Åby skola.

 • Åkra förskola

  Kontaktobjekt
  Uppdaterad: 2020-07-16 09:17

  Åkra förskola ligger på Åkraområdet i Sala i anslutning till stadsparken. Förskolan har 3 avdelningar och ligger i anslutning till Åkraskolan.

 • Ängshagens förskola

  Kontaktobjekt
  Uppdaterad: 2019-11-18 14:27

  Ängshagens förskola ligger i södra delen av Sala tätort. Förskolan har 4 avdelningar och ligger i anslutning till Ängshagenskolan.

Fristående förskolor

 • Abrakadabra Föräldrakooperativ

  Kontakt (övrigt)
  Uppdaterad: 2019-06-20 10:50

  På Abrakadabra finns barn i åldrarna 1-5 år. Barnen arbetar både i åldersblandade grupper och tillsammans med jämnåriga. I Stjärngruppen finns barn upp till 3 år. I Solgruppen hör 4-5-åringarna hem...

 • Barnens Lilla Academia Sala (Skogsmulleförskola)

  Kontakt (övrigt)
  Uppdaterad: 2020-10-12 15:04

  Lilla Academias fantastiska personal arbetar efter en väl genomtänkt pedagogik och erbjuder alla barn en stimulerande och utvecklande vardag. Dagen hos Lilla Academia innehåller tid för både lärand...

 • Förskola Bråstabacke I Ur och Skur

  Kontakt (övrigt)
  Uppdaterad: 2019-05-23 13:54

  Fristående friskola.

 • Förskolan I Ur och Skur Naturligtvis

  Kontakt (övrigt)
  Uppdaterad: 2019-05-23 13:54

  På I ur och skur Naturligtvis jobbar vi med friluftsliv för barn i åldrarna ett till fem år. Att vara ute ska vara kul! Vi har tre avdelningar: Knoppen, Nyckelpigan och Trollet.

 • Regnbågens förskola

  Kontakt (övrigt)
  Uppdaterad: 2019-06-19 13:48

  Vi på Regnbågen erbjuder ett målmedvetet arbete utifrån ledorden Kompis, Omtänksamhet, Förlåt och Dela med sig. Regnbågens förskola är ett föräldrakooperativ som har funnits i 25 år, vilket vi tyck...

Relaterade länkar