StartFörskolor i Sala kommun
Informationstjänst
Publicerad 2020-06-26
Uppdaterad 2024-02-21 09:14

I Sala kommun finns 14 kommunala förskolor, varav sju i tätorten och sju på landsbygden. I tätorten finns även fem fristående förskolor, och en förskola på landsbygden.

För att ansöka om plats i de fristående förskolorna vänder du dig direkt till förskolan. Kontaktuppgifter finns längre ner på sidan. Detta gäller inte den fristående förskolan Barnens Lilla Academia som är med i den kommunala kön. Där ansöker du på samma sätt som till de kommunal förskolorna, genom vår e-tjänst eller på blankett som återfinns på Förskola, pedagogisk omsorg - Ansökan

Kommunala förskolor

 • Kontaktobjekt
  Uppdaterad: 2024-02-13 14:31

  Tidigare förskolorna Ekorren och Dalhem.

 • Kontaktobjekt
  Uppdaterad: 2023-05-05 09:48

  Ekeby förskola ligger centralt intill stadsparken i Sala, på Åkraområdet. Förskolan har fyra avdelningar, varav en specialavdelning.

 • Kontaktobjekt
  Uppdaterad: 2024-01-08 11:24

  Emmylunds förskola har funnits sedan 1979. Förskolan ligger i bostadsområdet Kungsängen i södra delen av Sala och har skogen som närmsta granne. Förskolan har fem avdelningar fördelat på två småbar...

 • Kontaktobjekt
  Uppdaterad: 2023-04-14 12:13

  Gärdesta förskola startade hösten 2011. Husen har öppen planlösning och är byggda med två stora avdelningar/flygel med en matsal i mitten.

 • Kontaktobjekt
  Uppdaterad: 2022-03-15 08:00

  Kilbo förskola ligger i Sala kommuns nordvästra del i Västerbykil. Förskolan har 3 avdelningar och ligger i anslutning till Kilbo skola.

 • Kontaktobjekt
  Uppdaterad: 2022-08-09 15:26

  Klockarbo förskola ligger i Västerfärnebo i Sala kommuns västra del. Förskolan har två avdelningar, Nyckelpigan och Sländan båda är 1-5år och ligger i anslutning till Västerfärnebo skola.

 • Kontaktobjekt
  Uppdaterad: 2024-02-01 14:08

  Kyrkskolans förskola ligger i Möklinta, i Sala kommuns norra del. Vi har jouröppet till kl. 19 om det behövs.

 • Kontaktobjekt
  Uppdaterad: 2024-07-03 09:59

  Ransta förskola bedriver sedan januari 2019 sin verksamhet i nya lokaler som vi delar med skola F-6 samt fritidshem. Den ursprungliga förskolan byggdes på 70-talet. Förskolan ligger centralt i Rans...

 • Kontaktobjekt
  Uppdaterad: 2023-01-09 14:12

  Salbo förskola ligger i Salbohed, i den västra delen av kommunen och c:a två mil från Sala. Förskolans gård inbjuder till aktiviteter med asfalterade cykelbanor, gungor, lekstugor och klätterställn...

 • Kontaktobjekt
  Uppdaterad: 2023-01-09 14:14

  Sätrabrunns förskola ligger i Sätrabrunn, i den sydvästra delen av Sala kommun. Förskolan har 3 avdelningar som heter Tallkotten (1-3 år), Räven (3-5 år), samt Ugglan (3-5 år).

 • Kontaktobjekt
  Uppdaterad: 2024-02-13 11:01

  Turbo Förskola ligger vid södra infarten till Sala i närheten av gamla vattentornet och nära en skog. Förskolan har 3 avdelningar som heter Lingonet, Hjortronet och Ärtan, barnens ålder på avdelni...

 • Kontaktobjekt
  Uppdaterad: 2024-07-03 09:59

  Åby förskola ligger i Saladamm, en knapp mil norr om Sala. Förskolan har en syskonavdelning och ligger i anslutning till Åby skola.

 • Kontaktobjekt
  Uppdaterad: 2023-05-05 10:00

  Åkra förskola ligger på Åkraområdet i Sala i anslutning till stadsparken. Förskolan har 3 avdelningar.

 • Kontaktobjekt
  Uppdaterad: 2023-06-09 08:14

  Ängshagens förskola ligger i södra delen av Sala tätort. Förskolan har 4 avdelningar och ligger i anslutning till Ängshagenskolan.

Fristående förskolor

 • Kontakt (övrigt)
  Uppdaterad: 2022-01-20 11:17

  På Abrakadabra finns barn i åldrarna 1-5 år. Barnen arbetar både i åldersblandade grupper och tillsammans med jämnåriga. I Stjärngruppen finns barn upp till 3 år. I Solgruppen hör 4-5-åringarna hem...

 • Kontakt (övrigt)
  Uppdaterad: 2023-09-13 13:26

  Välkommen till Dibber Bråstaborg förskola. Förskolan har 64 platser för barn i åldern 1-5 år och består av fyra avdelningar som i sin tur delar upp sig i mindre grupper. Giraffen och Grodan på nedr...

 • Kontakt (övrigt)
  Uppdaterad: 2021-12-02 11:55

  Fristående förskola.

 • Kontakt (övrigt)
  Uppdaterad: 2019-05-23 13:54

  På I ur och skur Naturligtvis jobbar vi med friluftsliv för barn i åldrarna ett till fem år. Att vara ute ska vara kul! Vi har tre avdelningar: Knoppen, Nyckelpigan och Trollet.

 • Kontakt (övrigt)
  Uppdaterad: 2021-12-06 10:21

  Förskolan Lek och Lär är en fristående förskola som ligger vid Tärna folkhögskola i Kumla kyrkby söder om Sala.

 • Kontakt (övrigt)
  Uppdaterad: 2023-01-23 14:02

  Vi på Regnbågens förskola erbjuder barn i åldern 1-5 år en målmedveten förskoleverksamhet sedan 35 år tillbaka. Barnen är indelade i tre grupper delvis under dagen, Smaragderna för de äldre barnen,...

Relaterade länkar