StartPedagogisk omsorg / familjedaghem i Sala kommun
Informationstjänst

Pedagogisk omsorg / familjedaghem i Sala kommun

Publicerad 2020-06-26
Uppdaterad 2020-06-26 09:45
Fristående familjedaghem är ett alternativ till pedagogisk omsorg i förskola eller fritidshem.

Vad är pedagogisk omsorg?

Pedagogisk omsorg vänder sig till barn i samma åldrar (1–12 år) som de barn och elever som går i förskola och på fritidshem. Verksamheten ska stimulera barns utveckling och lärande och utformas så att den förbereder barnen för fortsatt lärande. Huvudmannen ska systematiskt följa upp och utvärdera verksamheten. Huvudmannen är kommunen om det är en kommunal skola och skolans styrelse om det är en fristående verksamhet.

Hur och var verksamheten bedrivs ser olika ut. Både kommuner och fristående huvudmän kan bedriva pedagogisk omsorg. Det finnas många olika sorters fristående huvudmän som bedriver pedagogisk omsorg, till exempel en person som bedriver pedagogisk omsorg i sitt eget hem – familjedaghem.

Kommunala dagbarnvårdare

I Sala finns det fyra kommunala dagbarnvårdare - två i tätorten och två i Öja/Kumla. Vår verksamhet styrs av skollag (främst kap 25), barnkonventionen samt förskolans Läroplan (Lpfö 18) som är vägledande för vårt arbete.

Pedagogisk omsorg ska upplevas trygg, rolig, inspirerande och meningsfull av både barn, vårdnadshavare och personal. Verksamheten ska alltid präglas av ett gott samarbete och glädje. Vi ska utifrån vardagspedagogiken och läroplanen skapa trygga och utvecklande miljöer för barnen.

Områden/Dagbarnvårdare

Mamre

 • Susanne Hansson

Åkra

 • Carina Lyckedahl 

Öja / Varmsätra

 • Carina Fjärrstrand

Kumla

 • Maarit Dunvinge

Mer information

För information om kommunens familjedaghem.

Dagbarnvårdarna

Fristående familjedaghem i Sala kommun

Det finns även fristående familjedaghem i Sala kommun.

 • C-företaget dagbarnvårdare ekonomisk förening i Sala

  Kontakt (övrigt)
  Uppdaterad: 2020-08-25 11:39

  Kantarellen, Saltkråkan, Nyckelpigan och Lilla Räven. C Företaget bedriver förskolor i Uppsala län och har samarbete med dagbarnvårdare runt om i landet. Däribland 7 stycken i Sala kommun (2020-08-25)

 • Lilla Dalhems familjedaghem

  Kontakt (övrigt)
  Uppdaterad: 2021-02-23 09:06

  Verksamheten drivs i allra största utsträckning utomhus. Vi utnyttjar den fantastiska naturen i närområdet så som skog, äng och parklek för att uppnå de olika målen vi arbetar för. Inomhusverksamhe...

Relaterade länkar