Översiktsplan Sala 2050 - granskning

Nu finns det reviderade förslaget till översiktsplan tillgängligt för granskning.

sala.se/op2050


Nu är det dags att spara el!

Just nu är energisituationen i Sverige och Europa kraftigt ansträngd. Prisnivåerna på el är höga och kan stiga ännu mer. Det finn...

Möjlighet att senarelägga betalningar

Med tanke på det ekonomiska läget vill vi informera om att det är möjligt att senarelägga betalning av fakturor från kommunen.

Samtal med fokus på nära relationer

Få hjälp med att lösa problem i familjen eller parförhållandet, rädda äktenskapet eller med att kunna samtala och samarbeta bättre.