Sala.se
Om du saknar något här på nya sala.se kan du söka det på vår gamla hemsida - www3.sala.se


Utveckling av parken mellan Jakobsberg och Bryggeriet - inbjudan

Salabostäder och Sala kommun kommer under 2016 och 2017 jobba med att utveckla parken som ligger mellan områdena Jakobsberg och Brygger...

På besök hos Salas företag

Bernt Johansson på Holms trävaror hade en hel del som han ville framföra till kommunchef Jenny Nolhage när hon besökte företaget un...

Begränsad framkomlighet på lokalgata till Ringgatan - etapp 4 (Trafikmeddelande)

Som en del av ett större arbete med att reparera och byta ut staketet längs Ringgatans södra sida kommer dess lokalgata få begränsad...