Planerat underhåll som kan innebära skiftande vattentryck

Under natten mellan 12 och 13 december kommer ett planerat underhåll att göras på en större dricksvattenledning. Vi räknar med att a...

Dags för etableringar i attraktiva Evelund

Arbetet med att utveckla en av regionens mest attraktiva knutpunkter, Evelundsområdet, har tagit fart.

Kommunfullmäktige 2019-12-16

Kommunfullmäktige sammanträder i Ekebyskolans aula, kl 19.00. Sammanträdet är öppet för allmänheten.