Dags att söka feriearbete till sommarlovet

Nu kan du söka feriearbete till sommarlovet! Sista ansökningsdag är 21 april.

Eldning av trädgårdsavfall

Från och med den 1 januari år 2024 är det enligt lag förbjudet att elda trädgårdsavfall. Undantag görs för majbrasor den 30 april...

Kommunstyrelsen i korthet – april 2024

Här följer ett urval av de ärenden som behandlades på kommunstyrelsens sammanträde 10 april 2024.