Barn och utbildning

Läsårstider, matsedel, studie- och yrkesvägledning, vuxnas lärande, kulturskola med mera.

Bygga, bo och miljö

Bygglov, vatten och avlopp, avfall, brandskydd, sotning, livsmedel med mera.

Kommun och politik

Kommunfakta, organisation, politik och demokrati, Ärenden och handlingar, press.

Näringsliv och arbete

Stöd och råd, mark och lokaler, tillstånd, regler och tillsyn, upphandling med mera.

Omsorg och hjälp

Äldreomsorg, funktionsnedsättning, individ och familj, räddningstjänst, vigsel med mera.

Trafik och resor

Färdtjänst, parkering, utemiljö, renhållning och snöröjning med mera.

Uppleva och göra

Bibliotek, friluftsliv, kultur, föreningsliv, idrott, motionsspår med mera.

Evenemangskalender

Tips om evenemang i Sala kommun. Arrangörer kan skicka sina evenemangstips till kalendern.

Anslagstavla

Tillkännagivanden om fullmäktiges och nämnders sammanträden, justerade beslutsprotokoll, delegationsbeslut och kungörelser om kommunala föreskrifter.


Belönade för 25 år i kommunens tjänst

22 medarbetare på Sala kommun uppvaktades med jubileumsgåvor och middag som tack för 25 år i kommunal tjänst.

Höstlovsprogram med aktivitetstips

Här kan du ladda ner höstlovsprogrammet: 27 oktober–4 november. Hoppas du får tips på någon aktivitet som passar just dig! Ha ett ...

Sala kommun och Trafikverket ökar säkerheten på väg 70

Trafikverket förbereder nu tillsammans med Sala kommun åtgärder längs väg 70 mellan Sala – Kumla - Simtuna. Trafikverket kommer at...