Informations- och dialogmöte med anledning av utbrottet av afrikansk svinpest

Sala kommun bjuder in dig som företagare till informations- och dialogmöte med anledning av utbrottet av afrikansk svinpest.

Nya lekdelen vid lekplatsen i Stadsparken är invigd

Fredag den 29 september invigdes en ny tillgänglig lekdel i lekparken i Stadsparken.

Nya avgifter för insatser inom äldreomsorgen

Från och med 1 oktober 2023 höjs avgifterna på vissa insatser inom äldreomsorgen.