Barn och utbildning

Läsårstider, matsedel, studie- och yrkesvägledning, vuxnas lärande, kulturskola...

Bygga, bo och miljö

Bygglov, vatten och avlopp, avfall, brandskydd, sotning, livsmedel...

Kommun och politik

Kommunfakta, organisation, politik och demokrati, Ärenden och handlingar, press.

Näringsliv och arbete

Stöd och råd, mark och lokaler, tillstånd, regler och tillsyn, upphandling...

Omsorg och hjälp

Äldreomsorg, funktionsnedsättning, individ och familj, räddningstjänst, vigsel...

Trafik och resor

Färdtjänst, parkering, utemiljö, renhållning och snöröjning...

Uppleva och göra

Bibliotek, friluftsliv, kultur, föreningsliv, idrott, motionsspår...

Evenemangskalender

Tips om evenemang i Sala kommun. Arrangörer kan skicka sina evenemangstips till kalendern.

Anslagstavla

Tillkännagivanden om fullmäktiges och nämnders sammanträden, justerade beslutsprotokoll, delegationsbeslut och kungörelser om kommunala föreskrifter.


Nu är vi 22 816 invånare

Sala kommuns folkmängd har ökat med 185 personer under 2018 och uppgår nu till 22 816 personer.

Dags för sportlov i Sala

23 februari till 3 mars är det sportlov i Sala. Kanske vill du gå på skridskodisco i ishallen eller bada i simhallen? Kanske dansa zum...

Vård och omsorgs nya besökscentrum invigt

Den 19 februari 2019 var det officiell invigning av Vård och Omsorgs nya besökscenter på entréplan, Bergmästaren Fredsgatan 23. Bes...