Fortsatt låga grundvattennivåer

Salaborna har varit sparsamma med dricksvattnet i sommar. Men grundvattennivåerna fortsätter att sjunka och vi behöver fortsatt använ...

Enkätundersökning: Kritik på teknik

Både ris och ros blir det när Salaborna tycker till om kommunens skötsel av gator, parker, avfallshantering, service samt vatten- och ...

Dela med dig av Sala

Fotografera din favoritplats i Sala kommun och få möjligheten till att dina bilder eventuellt publiceras i kommunens nya översiktsplan!