Covid-19 - coronaviruset

Information kring Covid-19.


Planerat VA-arbete i Broddbo

Torsdag 20 januari kl 10.30-14.00 kommer det kommunala dricksvattnet att vara avstängt i Broddbo på grund av planerat underhåll a...

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Socialstyrelsen genomför nu sin undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten på äldreomsorgen. Från och med mitten av januari...

Gör skillnad för en medmänniska

Bli god man och gör skillnad för en medmänniska! Uppdraget kan innebära hantering av ekonomi, bidrag och att personen får rätt stöd.