Gratis sommarträning i stadsparken

Sommarträningen startar 11 juni och pågår till 13 augusti, tisdagar kl. 19–20. Yoga, cirkelträning, zumba, tabata med mera. Välkom...

Nya regler om rökfria utomhusmiljöer från den 1 juli

Den 1 juli 2019 träder en ny tobakslag i kraft. Den nya tobakslagen innebär bland annat att rökning blir förbjuden på perronger, bus...

Bevattningsförbud i hela Sala kommun

Bevattningsförbudet utökas nu till att gälla alla med kommunalt dricksvatten i Sala kommun från och med fredag 14 juni 2019. Detta be...