Sala.se
Om du saknar något här på nya sala.se kan du söka det på vår gamla hemsida - www3.sala.se


Nu är parkeringarna vid Resecentrum klara

Fler parkeringsplatser och längre parkeringstid är några av nyheterna när arbetet med parkeringsplatserna kring Resecentrum nu är kl...

Begränsad framkomlighet på lokalgata till Ringgatan - etapp 4 (Trafikmeddelande)

Som en del av ett större arbete med att reparera och byta ut staketet längs Ringgatans södra sida kommer dess lokalgata få begränsad...

Medborgarundersökning 2016

Är du en av 1200 utvalda medborgare i Sala kommun, som fått årets medborgarundersökning från SCB?