Barn och utbildning

Läsårstider, matsedel, studie- och yrkesvägledning, vuxnas lärande, kulturskola...

Bygga, bo och miljö

Bygglov, vatten och avlopp, avfall, brandskydd, sotning, livsmedel...

Kommun och politik

Kommunfakta, organisation, politik och demokrati, Ärenden och handlingar, press.

Näringsliv och arbete

Stöd och råd, mark och lokaler, tillstånd, regler och tillsyn, upphandling...

Omsorg och hjälp

Äldreomsorg, funktionsnedsättning, individ och familj, räddningstjänst, vigsel...

Trafik och resor

Färdtjänst, parkering, utemiljö, renhållning och snöröjning...

Uppleva och göra

Bibliotek, friluftsliv, kultur, föreningsliv, idrott, motionsspår...

Evenemangskalender

Tips om evenemang i Sala kommun. Arrangörer kan skicka sina evenemangstips till kalendern.

Anslagstavla

Tillkännagivanden om fullmäktiges och nämnders sammanträden, justerade beslutsprotokoll, delegationsbeslut och kungörelser om kommunala föreskrifter.


Risk gräsbrand: Sala kommun

Det torra markerna innebär mycket stor risk för gräs- och markbränder. Räddningsledaren avråder tillsvidare från all eldning utomhus.

Påsklovsaktiviteter i Sala

13–22 april är det påsklov i Sala. Här får du några tips på vad du kan göra på lovet.

Biblioteket: begränsade öppettider 25 och 26 april

Sala stadsbibliotek byter bibliotekssystem och håller stängt torsdag 25 april kl. 13 tom. 26 april kl. 12