Vi planerar för vår kommuns framtida utveckling!

Ta del av förslaget till översiktsplan Sala 2050 och lämna dina synpunkter.

sala.se/op2050

 


Mobilt närvårdsteam under uppstart

Den 7 oktober startade en pilotverksamhet i Sala för ett mobilt närvårdsteam. Närvårdsteamet gör bokade vårdbesök under dagtid he...

Ny busslinje, Silverexpressen

Den 13 december 2021 får vi en ny busslinje, SilverExpressen.

Winter is coming

Börjar det bli kallt? Kontakta kommunens Energi- och Klimatrådgivare för oberoende och kostnadsfria råd!