Översiktsplan Sala 2050 - granskning

Nu finns det reviderade förslaget till översiktsplan tillgängligt för granskning.

sala.se/op2050


Möjlighet att senarelägga betalningar

Med tanke på det ekonomiska läget vill vi informera om att det är möjligt att senarelägga betalning av fakturor från kommunen.

Skötsel av Stävrebadet

Sala kommun söker en förening eller organisation som vill ansvara för skötseln av Stävrebadet från och med sommarsäsongen 2023.

Nu är det dags att spara el!

Just nu är energisituationen i Sverige och Europa kraftigt ansträngd. Prisnivåerna på el är höga och kan stiga ännu mer. Det finn...