Information om coronaviruset

Det sprids mycket information om det nya coronaviruset just nu. Det kan vara svårt att veta vad som är sant och inte. Här hittar du uppdaterad och säkerställd information om coronaviruset, covid-19.

sala.se/corona


Inbjudan, anbud leveransvirke

Sala kommun har för avsikt att teckna ramavtal avseende försäljning av leveransvirke fallande från Sala kommuns FSC-certifierade ...

Miljöåtgärder vid nedre parkeringen vid Sala Silvergruva

Miljöåtgärder vid området kring Sala Silvergruvas vandrarhem innebär begränsad framkomlighet och begränsat antal parkeringsplatser.

Ansök om träningstider

Nu kan du lämna in önskemål om träningstider i kommunens idrottslokaler för nästa inomhussäsong.