Planerat elavbrott påverkar dricksvattenförsörjningen i Sätrabrunn

Under natten mellan tisdag 28 januari och onsdag 29 januari kommer det inte att finnas ström till Sätrabrunns vattenverk. Detta innebä...

Gång- och cykelvägsprojekt på gång i Ransta

Sala kommun, Region Västmanland och Trafikverket arbetar tillsammans för att kunna genomföra ”Gång- och cykelväg från Sala till R...

Vattenläcka i Ransta

Läckan berör framförallt fastigheter på Wibergsvägen och Österbyvägen.