Information om coronaviruset

Det sprids mycket information om det nya coronaviruset just nu. Det kan vara svårt att veta vad som är sant och inte. Här hittar du uppdaterad och säkerställd information om coronaviruset, covid-19.

sala.se/corona


Kulturskolans julkalender

Se och lyssna på kulturskolans julkalender, varje dag fram till julafton.

Tillfällig lag gällande smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Den 29 oktober 2020 fattades beslut om att uppdatera Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga smittskyd...

Delta i vår bredbandsenkät

Sala kommun har gått med i bredbandslyftet; ett program som ger vägledning till kommuner som vill se över vägval i bredbandsfrågo...