StartSjälvserviceArrangemangsbidrag Snabb slant - Ansökan
Självservice
Publicerad 2017-07-11
Uppdaterad 2022-11-02 14:44
 

Om tjänsten

Snabb slant är ett bidrag för dig som vill genomföra ett kultur- eller fritidsprojekt av engångskaraktär som t ex en filmvisning, fotoutställning, workshop, konsert, pingisturnering eller debattkväll. Arrangemanget eller aktiviteten ska ske i Sala kommun.

Snabb slant kan användas t ex för arvoden för föreläsare, kostnader för ljud och ljus eller material till en workshop.

Projekt som prioriteras

  • Barn och unga
  • Genomförs i en drogfri miljö
  • Som bidrar till variation och mångfald
  • Som initieras och drivs av unga tom 25 år
  • Nya arrangörer
Förändringar av projektet kan ske men kräver samråd med Kultur och fritid. En kort utvärdering ska lämnas senast 3 veckor efter aktiviteten genomförts. Handledning ges av personal i Sala kommun som hanterar kultur- och fritidsfrågor.

Bidragsbestämmelser - broschyr

Villkor

  • Snabb slant kan sökas av enskilda personer, föreningar och nätverk som har sitt säte och sin huvudsakliga verksamhet inom Sala kommun. Politiska partier beviljas inte bidrag. Samma aktivitet/projekt kan beviljas högst 5 000 kr.
  • Ansökan ska vara påskriven av kontaktpersonen som också ska lämna kontaktuppgifter. I de fall den sökande är under 18 år ska vårdnadshavare skriva under ansökan.
  • Stödet kan enbart sökas innan genomförandet av arrangemang. Vid belopp lägre än 1 500 kronor ska ansökan senast vara inlämnad 2 veckor innan genomförandet. Vid belopp högre än 1 500 kr och max 5 000 kr ska ansökan vara inlämnad 1 månad innan projektets genomförande.
  • På tryckt material, annonser, affischer, på webbplatser eller liknande ska det ska tydligt framgå att Sala kommun är bidragsgivare, som t.ex. ”med stöd av Sala kommun”. Vid offentliga arrangemang och aktiviteter ska marknadsföring göras på kommunens evenemangskalender som finns på www.sala.se
  • Stöd för kostnader utgår i form av betalning av fakturor för projektets verksamhet eller i kontanter mot inlämning av kvitto upp till beslutat belopp. Fakturorna ska adresseras till den adress som meddelas i samband med beslut. På fakturan ska projektets namn anges och kontaktpersonens namn.

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på sala.se/integritetspolicy

Du kan även kontakta dataskyddsombudet via e-post: dataskyddsombud@sala.se

En e-legitimation kan jämföras med en vanlig id-handling, till exempel id-kort eller körkort. Med en e-legitimation, som till exempel BankID, kan du på ett säkert sätt legitimera dig på internet.

Läs mer om e-legitimation på skatteverket.se