StartSkötselbidrag till föreningsdrivna Idrott- och fritidsanläggningar
Självservice
Publicerad 2017-02-03
Uppdaterad 2024-04-09 14:09

Ansökan och anmälan lämnas båda två till Kultur och fritid före 2 maj. Ansökningarna prövas särskilt av kultur- och fritidsnämnden i varje enskilt fall. 

Till ansökan om skötselbidrag ska även följande handlingar bifogas: verksamhetsberättelse, bokslut samt revisionsberättelse. 

 

Om tjänsten

Detta bidrag syftar till att stödja föreningar som driver egen eller kommunal idrotts- och friluftsanläggning inom Sala kommun. Bidraget avser drift, underhåll och skötseltimmar av hela anläggningen.

Till ansökan om skötselbidrag hör även "Investeringsbidrag för föreningsdrivna idrotts- och fritidsanläggningar samt samlingslokaler". Denna används av föreningar som har planer på reparationer, större underhållsarbete eller andra åtgärder som innebär betydande kapitalinvestering (för mer information och ansökan se Relaterade tjänster).

Ansök via länken. Om det inte fungerar så finns även blankett: Blankett för utskrift (PDF). Vid ansökning på blankett ska även blanketten "Anmälan av statistikuppgifter för egen anläggning" fyllas i och skickas in: Blankett för utskrift statistik (PDF)

Bidragsbestämmelser - broschyr

Villkor

Förening som har sitt säte och sin huvudsakliga verksamhet inom Sala kommun, och som efter särskild prövning har fått godkännande att driva egen eller kommunal anläggning.

Avgifter

Tjänsten är kostnadsfri.