StartSkötselbidrag till föreningsdrivna samlingslokaler
Självservice
Publicerad 2017-09-26
Uppdaterad 2024-04-10 15:18

Ansökan och anmälan lämnas båda två till Kultur och fritid senast 2 maj. Till ansökan bifogas även verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse för föregående år samt budget för innevarande år. 

Bidraget prövas särskilt av kultur- och fritidsnämnden i varje enskilt fall. Bidrag ges inte till lokal som omfattas av "Bidrag till idrotts- och friluftsanläggningar". 

 

Om tjänsten

Skötselbidrag till föreningsdrivna samlingslokaler avser stödja föreningar som driver egen eller kommunal samlingslokal i Sala kommun. Bidraget är ämnat för drift och underhåll av lokalen. 

Till ansökan om skötselbidrag hör även "Investeringsbidrag för föreningsdrivna idrotts- och fritidsanläggningar samt samlingslokaler". Denna används av föreningar som har planer på reparationer, större underhållsarbete eller andra åtgärder som innebär betydande kapitalinvestering (för mer information och ansökan se Relaterade tjänster).

Ansök via länken. Om det inte fungerar så finns även blankett: Blankett för utskrift (PDF). Vid ansökning på blankett ska även blanketten "Statistikuppgifter föreningsdrivna samlingslokaler" fyllas i och skickas in: Blankett för utskrift statistik (PDF)

Bidragsbestämmelser - broschyr

Villkor

Förening som har sitt säte och sin huvudsakliga verksamhet inom Sala kommun, och som efter särskild prövning har fått godkännande att driva egen eller kommunal samlingslokal.

Avgifter

Tjänsten är kostnadsfri.