StartAktivitetsbidrag till barn- och ungdomsföreningar samt lokalbidrag
Självservice
Publicerad 2017-09-26
Uppdaterad 2024-04-09 13:05

Ange antal medlemmar och medlemsavgiftens storlek. Till ansökan skall följande handlingar bifogas: verksamhetsberättelse, årsredovisning, revisionsberättelse och kopia på redovisningsblankett som ni sänt till er riksorganisation.

 

Om tjänsten

Ansökan om bidrag för ungdomsverksamhet består av två delar:

  • Aktivitetsbidrag
  • Lokalbidrag

Det lokala aktivitetsstödet avser att stimulera föreningen till organiserade aktiviteter för barn och ungdom. Aktivitetsbidraget är max 6 kronor per deltagare. Individaktivitetstillfälle (d.v.s. varje gång en individ deltagit i en aktivitet) ges för högst 30 deltagare i en sammankomst.

Lokalbidraget är separat, erhålls efter särskild prövning och uppgår till 80% av lokalkostnaden. Max 10 500 kronor per år.

Ansök via länkarna. Om det inte fungerar så finns även en blankett: Blankett för utskrift (PDF)

Bidragsbestämmelser - broschyr

Villkor

Aktivitetsbidraget kan sökas av förening som har sitt säte och sin huvudsakliga verksamhet inom Sala kommun. Bidrag utgår till aktiviteter som uppfyller de fordringar som gäller för statligt lokalt aktivitetsstöd i enlighet med Riksidrottsförbundets (RF:s) bestämmelser från och med 2001-12-01.

OBS! I Sala gäller åldern 4-25 år. För föreningar som inte är anslutna till Riksidrottsförbundet gäller de regler som respektive huvudorganisation beslutat. Lokalbidrag kan endast sökas av förening som fått verksamhetslokalen godkänd av kultur- och fritidsnämnden.

Avgifter

Tjänsten är kostnadsfri.

Ersättning

Aktivitetsbidraget är max 6 kronor per deltagare. Individaktivitetstillfälle (d.v.s. varje gång en individ deltagit i en aktivitet) ges för högst 30 deltagare i en sammankomst. Lokalbidraget är separat, erhålls efter särskild prövning och uppgår till max 10 500 kronor per år.