StartPetra Jablonski, Kulturutvecklare/rektor
Kontaktperson
Publicerad 2016-06-23
Uppdaterad 2024-01-02 11:07

Ärenden

Kulturutvecklare/rektor för Sala kulturskola

Adress: Hyttvägen 6, 733 38 Sala
Telefon: 0224-74 77 11
Fax: 0224-67 78 00
E-post: petra.jablonski@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala