StartPetra Jablonski, Kulturutvecklare/Kulturskoleledare
Kontaktperson

Petra Jablonski, Kulturutvecklare/Kulturskoleledare

Publicerad 2016-06-23
Uppdaterad 2021-01-12 13:19

Kulturskolan i Sala

Kulturskolan - ensembler, instrument, kör, sång, bild och form.

Ärenden

Kulturutvecklare/Kulturskoleledare

Adress: Norra Esplanaden 5, 733 38 Sala
Telefon: 0224-74 77 11
Fax: .
E-post: petra.jablonski@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala