StartPetra Jablonski, Kulturutvecklare
Kontaktperson

Petra Jablonski, Kulturutvecklare

Publicerad 2016-06-23
Uppdaterad 2019-11-25 15:41

Ärenden

Kontakt med kulturföreningar, handläggning av kulturbidrag och samordning av kommunala arrangemang som te x Kulturnatta.

Adress: Norra Esplanaden 5, 733 38 Sala
Telefon: 0224-74 77 11
Fax: 0224-188 50
E-post: petra.jablonski@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala