StartBygga, bo och miljöAvfall och återvinningInformera om cistern som tas ur bruk
Självservice
Publicerad 2017-03-02
Uppdaterad 2022-05-05 13:52
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Blankett för utskrift

 

Om tjänsten

Om en cistern som används för förvaring av olja, diesel m.m tas ur bruk ska detta informeras till miljöenheten Sala-Heby. Verksamhetsutövaren ska senast i samband med att cisternen tas ur bruk informera tillsynsmyndigheten om hur cisternen med anslutna rör- och slangledningar samt eventuella föroreningar ska omhändertas.

Cisternen ska antingen skrotas eller förseglas så att påfyllning omöjliggörs. Olje-/dieselrester m.m i cisternen ska omhändertas som farligt avfall.

Vid installation av ny cistern ska detta informeras skriftligen till miljöenheten Sala-Heby.

Villkor

Alla som tar sin cistern ur bruk.