Självservice

Cistern, skrotad - Anmälan

Publicerad 2017-03-02
Uppdaterad 2020-04-01 14:36
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Du ska kunna redogöra för hur du tar hand om olje-/dieselrester.

Om tjänsten

Om en cistern avses att inte användas för förvaring av olja eller diesel ska detta informeras skriftligt till Bygg och miljö Sala-Heby så cisternen kan tas bort från cisternregistret.

Cisternen ska antingen skrotas eller förseglas så att påfyllning omöjliggörs. Olje-/dieselrester i cisternen ska omhändertas som farligt avfall.

Villkor

Alla som tar sin cistern ur bruk.

Avgifter

Avgift tas ut enligt taxa

Miljöenheten
0224-74 70 00 (växel), 0224-74 73 90 (livsmedelsfrågor) byggmiljo@sala.se