StartSå rapporterar du farligt avfall
Informationstjänst
Publicerad 2021-02-23
Uppdaterad 2023-01-27 08:27
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Sverige behöver ha bättre kontroll på sitt farliga avfall. Därför skärps kraven på att företag och verksamheter ska rapportera uppgifter om sitt farliga avfall till ett nytt avfallsregister. Från och med den 1 november 2020 ska verksamheter börja rapportera.

Denna sida är under konstruktion, och kommer inom kort att uppdateras med mer information.

Från och med den 1 november ska alla verksamheter som producerar, transporterar, samlar in, behandlar samt mäklar eller handlar med farligt avfall börja rapportera in antecknade uppgifter om det farliga avfallet till det nya digitala avfallsregistret hos Naturvårdsverket. 

Mer information om detta hittar du på Naturvårdsverkets webbplats, där du bland annat finner broschyren Så rapporterar du farligt avfall