StartExplosiva varor, hantering, tillstånd - Ansökan
Självservice
Publicerad 2016-06-17
Uppdaterad 2023-08-31 13:11

Läs mer om vad som kräver tillstånd på webbsidan för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Förordning (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor.

 

Om tjänsten

Från och med 1 september 2010 tog kommunen över tillståndsgivning och tillsyn av explosiva varor från polisen.

Tillståndsgivning för förvärv, förvaring, handel, överföring samt godkännande av föreståndare hanteras av Räddningstjänsten Sala-Heby som även ansvarar för tillsynen.

Det är fortfarande polisen som ger tillstånd för sprängning. Läs mer på polisens webbplats.

Olika typer av tillstånd

Det finns olika typer av tillstånd att söka för hantering av explosiva varor. Flera kan sökas samtidigt.

  • Förvärv - tillstånd behövs vid anskaffande eller ägande explosiva varor.
  • Förvaring - tillstånd behövs när explosiv vara ska förvaras i förråd.
  • Handel - tillstånd behövs när handel ska bedrivas med explosiva varor, exempelvis försäljning av ammunition och fyrverkerier.
  • Överföring - tillstånd behövs när överföring av explosiva varor ska överföras mellan exempelvis säljarens förråd och den nya ägarens förråd eller direkt till arbetsplats.
  • Godkännande av föreståndare - Den som bedriver tillståndspliktig verksamhet ska utse minst en föreståndare. Räddningstjänsten prövar om denne har förutsättning för detta och innebär bland annat att ett utdrag görs ur brotts- och misstankeregistret.

Skärpt kontroll över explosiva varor

Nya regler från 1 augusti 2021: Anmälan av deltagare och föreståndare.

Villkor

För företag, föreningar och privatpersoner.

Avgifter

Avgift för tillstånd och för räddningstjänstens tillsyn tas ut enligt gällande taxa, fastställd av kommunfullmäktige.

Räddningstjänsten Sala-Heby
0224-74 70 00 (växel - under kontorstid), 0224-74 78 80 (mediakontakt) raddningstjansten@sala.se

Relaterade länkar